KONTAKT INFORMATION
FOR VIKAR - KLIK VENLIGST HER FOR KVALITET - KLIK VENLIGST HER FOR ØKONOMI - KLIK VENLIGST HER FOR FACTS - KLIK VENLIGST HER
Print denne side! [Pop-up]
Velkommen til Pædagogisk Vikarservice
Vores mål er at tilbyde professionel arbejdskraft af kortere og længere varighed.

Faglighed, tillid, fleksibilitet og respekt er de værdier, der danner grundlaget for en vikar fra Pædagogisk Vikarservice; såvel i samarbejdet med jer, som i tilgangen til det enkelte menneske.


Pædagogisk Vikarservice tilbyder ekstra ressourcer, når der mangler arbejdskraft i forbindelse med:
 · Ferie
 · Kurser
 · Sygdom både kort og langvarig
 · Barsels- eller forældreorlov
 · Organisations ændringer
 · Særlige eller akutte behov

Vi dækker både akutte endags-vikariater samt længere forløb.

Vi tilbyder kvalificerede vikarer indenfor følgende områder:
 · Døgninstitutioner for børn, unge og handicappede
 · Dagtilbud indenfor specialområdet
 · Støtteordninger
 · Bofællesskaber for udviklingshæmmede
 · Psykiatrien
 · Daginstitutioner
 · Børnehaveklasser, SFO og fritidshjem

Vi tilbyder ligeså pædagogmedhjælper vikarer med institutionserfaring.

Kniber det med at få puslespillet til at gå op?

Bredgade 55 E • 7400 Herning • Tlf: 30 13 22 47